facebookgoogle+

Pnömatik Tüp Taşıma Sistemleri

 

Pnömatik Tüp Taşıma Sistemleri


Günümüzün çabuk değişen teknolojileri ve hızlı yaşanan zaman dilimleri içerisinde daha fazla üretimde bulunmak ve zamanı iyi kullanmak son derece önem kazanmıştır.

Dünyada 1899 yılından bu yana kullanılmakta olan Pnömatik Tüp Taşıma Sistemleri, işte bu amaç çerçevesinde kullanılmaya başlanmıştır.

Dünyada değişik amaçlarla kullanılmakta olan bu sistemlere, değişik isimler verilmekle birlikte ana tema, fiziksel bir kütlenin bir noktadan diğer bir noktaya transferini sağlayan bir networkten (şebeke) ibarettir.

Pnömatik Tüp Taşıma Sisteminin Faydaları
► İletilen malzemede kaybın olmaması,
► Malzemenin homojen halde sevk edilmesi,
► Çok az bir yer kaplaması,
► Dışarıya tamamen kapalı bir sistem olması,
► Çeşitli yerlere yerleştirebilme imkanı,
► Boruların istenildiği şekilde yerleştirilebilmesi,
► Hareketli parçaların azlığı nedeniyle çok az bir personele gereksinime ve iletimin tam otomatik olarak yapılabilmesi.

Kullanım Alanları
► Hastaneler
► Laboratuvarlar
► Ecza depoları
► Kamu Kurumları
► Süper marketler
► Bankalar
► Endüstriyel Alanlar (Fabrikalar)